MIKROPLOTI

Mikropoti su elementi za duboke temelje sa malim prečnikom do 300 mm, pomoću kojih se trenjem opterećenja iz konstrukcije prenose na donje, nosive slojeve tla.

Mikropiloti mogu prenjeti zatezna, kompresiona i prenesena opterećenja. Tipične primene su temelji ili jačanje postojećih temelja objekata (npr. zgrade, mostovi, potporni zidovi, jarboli i dr.) ili podizanje struktura u podzemnim vodama.

MIKROPLOTI SA ŠUPLJOM ŠIPKOM

Mikroploti sa šupljom šipkom se sastoje od tri glavne komponente: glave plota, čelične tetive – koja uključuje spojnicu i jednokratnu krunu za bušenje – i tijela za injektiranje.

Čelična tetiva je okrugla čelična šipka sa grubim, hladno valjanim okruglim ili trapezoidnim navojima i zato se može rezati ili spojiti na bilo kojoj željenoj tački.

Karakteristike:

  • Dobro prilagođeni uslovima transporta i montaže, isporučuju se u dijelovima sa spojnicama
  • Širok izbor kruna za bušenje omogućava korištenje u različitim tipovima tla
  • Jednostavno se prilagođava potrebnoj dužini na gradilištu, npr. sa različitim geološkim uslovima korištenjem manjih dijelova sa spojnicama
  • Odlična veza između SHS-šipke i cementnog maltera zahvaljujući navojnim rebrima
  • Može se tačno usklađivati sa potrebnim opterećenjima zahvaljujući širokom opsegu radijusa
  • Velika brzina gradnje pošto se bušenje, ugradnja i injektiranje radi u samo jednoj operaciji.

Dostupni tipovi:

Privremeni mikroploti:

  • Privremeni mikroploti (upotrebni vijek do 2 godine)

Polutrajnirajni mikroploti

  • Polutrajni mikroploti, netretirani, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina)
  • Polutrajni mikroploti sidra, vruće pocinčani, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina)