SISTEMI ZAŠTITE OD LAVINE

Dobro promišljena asistencija, kako bi pomogli prirodi da pomogne samoj sebi protiv mase samosabijajućeg snijega.

TRUMER sistemi za zaštitu od lavine već zadržavaju nestabilne mase snega u oblastima sa visokim rizikom! Ove preventivne mjere zaštite se rade kombinacijom dobro osmišljenih nosivih struktura sa jedinstvenom karakteristikom TRUMER OMEGA-mreža, garantujući najviši nivo sigurnosti, bez velikog utjecaja na izgled pejzaža.

TRUMER sistemi za zaštitu od lavine rađeni su prema švajcarskim smernicama za “zaštitu od lavine u područjima izbijanja” i posebno su zastupljene u vizuelno osjetljivim područjima kao estetsko rješenje konvencionalne konstrukcije.