SAS ARMATURNI SISTEM VELIKE ČVRSTOĆE

SAS 670/800 armaturni sistem visoke čvrstoće je i­no­va­tivni proizvod koji daleko nadmašuje kon­ven­cio­nalne armature i  primarno se koristi u gradnji visokih zgrada.

Armaturni sistem velike čvrstoće imaju visoku zateznu i krajnju silu. Povećana zatezna sila omogućava izgradnju vitkih i stabilnih strukturnih elemenata čime se štede resursi i smanjuju troškovi – Ubjedljiva prednosti za naše kupce koji su od tada uspešno instalirali našu SAS 670/800 armaturu visoke čvrstoće u brojnim građevinskim projektima kao što su toranj frankfurtske Opere (Njemačka), Dancing Towers u Hamburgu (Njemačka) i World Trade Center u New Yorku (SAD).

Mnogi drugi objekti se trenutno projektuju ili grade.

Naime sa navojnim šipkama u kvaliteti 670/800 smanjuje se presjek nosivih stupova za cca 0,25%.

Količinski se isporučuje kupcu manja težina i količina željeznih šipki u odnosu na klasičnu gradnju sa ćelikom B500.

U krajnjem slučaju kupac dobija prednost u slobodnom prodajnom prostoru nastalom izgradnjom manjeg presjeka nosivih stupova.