SAS – SISTEM ZA ARMIRANJE

Sistemi za armiranje SAS-a se široko primenjuju širom sveta u građevinskom inženjerstvu, kao i u cestogradnji.

Sistemi se sastoje od toplo valjanih SAS šipki sa navojem i dodataka i dostupni su u kvalitetima čelika SAS 500/550, SAS 550/620 i SAS 555/700. Optimalno prilagođeni i raznovrsni dodaci se koriste za spajanje šipki i minimiziranje dužine sidra pomoću specijalnih završnih sidrenih ojačanja koji se mogu instalirati u teškim uslovima primjene.
Šipke sa navojem naših SAS sistema za armiranje su testirane decenijama i sada imaju neizostavnu ulogu u modernim armiranobetonskim konstrukcijama.

Uspešno su instalirani u brojnim armiranobetonskim konstrukcijama u Njemačkoj, npr. u zgradi ADAC-a u Minhenu, berlinskoj Vladinoj zgradi, Nürnberg i Erfurt ICE trkačim stazama i u hidroelektrani Rheinfelden.