Diorit može isporučiti različite vrste alata za bušenje kamena sa naprednom evropskom tehnologijom za površinsko i podzemno rudarstvo, tunelogradnju i druge građevine.

Diorit alati za bušenje su u širokoj upotrebi u cijelom svijetu u rudnicima i tunelogradnji.

Sa izvanrednim kvalitetom i razumnim cijenama, naši alati su efikasno smanjili troškove i povećali produktivnost kupcima, čime su stekli dobru reputaciju kod kupaca.

ALATI ZA BUŠENJE P0VRŠINSKI ČEKIĆ

ALATI ZA BUŠENJE DUBINSKI (DTH) ČEKIĆ