DIORIT – Forepoling sistem – “Kišobran” – u tunelogradnji

Forepoling („Kišobran“) krune i prsteni, te cijevni sistem je dizajniran za izgradnju i bušenje tunela u uvjetima slabog tla.

Prsteni i krune su dizajnirani za montiranje na površinskim i dubinskim hidrauličnim čekićima.

Prsteni i krune mogu se isporučiti sa ili bez cijevi.

Sustav je dostupan od 76 do 216 mm i za sve glavne nosače kruna i navoje na površinskim i dubinskim hidrauličnim čekićima.

Navoji cijevi dostupni su s 2-3 sa 2-3 početna trapezoidna navoja i 10 mm ulazom.

Različita dostupnost navoja omogućuje ubrzanu montažu cijevnog sistema na licu mjesta.

a) Vrlo kvalitetna integracija prstenastog kučišta i krune
b) Prstenasto kučište je zavareno za startnu cijev u proizvodnji i tako se i isporučuje
c) Prsten kontrolira vodjenje i rad krune
d) Opcija – montaža ventila u proizvodnji (3-10 bar)