ZAŠTITNE CIJEVI ZA NAKNADNO NAPREZANJE

Podaci o deklaraciji – performanse proizvoda

– Predmet izjave o sukladnosti – cijevi od čeličnih traka za kablove za prednaprezanje i spojnice za navedene cijevi EN 523
– Upotrebljeni materijal – cijevi od čeličnih traka debljine 0,3 – 0,6 mm i širine 78 mm, kvalitet prema standardima EN 10139/10140 i EN 10346

Namjena proizvoda:
Cijevi od čeličnih traka za kablove za prednaprezanje i spojnice za navedene cijevi koriste se kao zaštita i vodilica kablova za prednaprezanje u naknadnom prednaprezanju betonskih konstrukcija.

Test rezultati:
Kvalitet i karakteristike proizvoda cijevi od čeličnih traka je u skladu sa regulacijama standarda EN 524 1-6. Izmjerena debljina cijevi tokom proizvodnje je iznosila 0,3 mm do 0,4 mm što odgovara kategoriji 1. Debljina od 0,5 mm do 0,6 mm odgovara kategoriji 2 gore pomenutih standarda.

Primjena:
Široko je prihvaćena upotreba u modernom građevinarstvu, a posebno se koristi za prednaprezanje ili naknadno naprezanje betonskih konstrukcije kao građevinskog materijala, u izgradnji mostova, izgradnji željeznica i autocesta, podzemnih objekata, zgrada i kanala.

Naša proizvodnja u jednoj smjeni iznosi 4500 m’.
Prečnik: Od Fi 40 mm – Fi 135 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LINIJE ZA PROIZVODNJU CIJEVI

PREFABRIKOVANI KABLOVI ZA PREDNAPREZANJE

Diorit sistemi naknadnog naprezanja nude inovativne proizvode i sisteme za industriju građevinarstva sa proizvodnjom u vlastitoj hali u Odžaku u Bosni i Hercegovini.Kako bi se izbjegli komplikovani zahtjevi za montažu kablova za prednaprezanje na gradilištima, DIORIT je počeo proizvodnju i ponudio na tržištu unaprijed sastavljen sistem “odaberi i postavi” kablova za prednaprezanje koji se mogu fleksibilno koristiti, čime se štedi vrijeme i rad izvođača radova.Ovo će biti prva proizvodnja prefabrikovanih kablova za prednaprezanje u regiji Balkana

UŽE ZA PREDNAPREGNUTI BETON

Primjena: U većini naknadno napregnutih i prednapregnutih projekata prednaprezanja, glatko čelično uže se najčešće koristi kao prednapregnuti čelik. Uže za prednaprezanje se uglavnom koristi za poboljšanje projekta, ali i za nuklearne elektrane i slične radove.

Pocinčana čelična užad se najčešće koriste u šipkama mostova, kabelima i u radovima vanjskog prednaprezanja. Čelično uže obloženo epoksidom je slično pocinčanom prednapregnutom čeličnom užetu. Certifikat za uže i žicu EN 10138-3 / 10138-1

Možemo ponuditi uže za prednapregnuti beton od 9,3 mm, 12,5 mm, 15,2 mm, 15,7 mm / Žica za prednapregnuti beton 7 mm