U Oktobru mjesecu 2012 godine, naša firma u BiH – Diorit d.o.o. , tvrtki Euro-asfalt d.o.o. – Sarajevo , isporučila je tunelsku bušilicu L2C Atlas copco , za potrebu radova na probijanju tunela „ Vijenac“.