Izvršeni radovi utezanja OVM sistemom za prenapinjanje,na nadputnjaku NP2 , Investitor Euro-asfalt d.o.o.- Sarajevo.Koridor VC na dionici Svilaj-Odžak.Korištena pumpa ZB800 i Presa YCWB350.Izvršeno natezanje spojnih kotvi tkz.couplera.

12