DIORIT d.o.o. SARAJEVO

DIORIT d.o.o. je osnovan 2011. godine i svoj put počinje sa vrlo jakim i izazovnim sloganom “building solutions together” (“gradimo rješenja zajedno”). Posvećeni smo pružanju kvalitetnih usluga po najvišim standardima uglavnom za visokotehnološku građevinsku industriju. Nismo ograničeni na domaće tržište, tako da smo završili veoma uspješne projekte izvan Bosne i Hercegovine sa našim sestrinskim kompanijama u drugim zemljama u regionu Balkana. Naša stalna posvećenost kvalitetu i zadovoljstvu kupaca su glavni pokretači našeg uspjeha.

Preko naših regionalnih ureda, Diorit pruža usluge u sektoru prednapregnutih konstrukcija, radova prednaprezanja, raznih sistemskih rješenja za različite namjene u geotehničkim projektima, uključujući navojna sidra u raznim kvalitetama i promjerima koja se koriste osim u geotehničkim projektima i u strukturnoj gradnji velikih zgrada, mostogradnji, tunelogradnji, učvršćivanju oplata itd.

U geotehničkim projektima možemo ponuditi mikroplote, samobušeća sidra, užadna sidra te SN sidra.Sva ta riješenja se koriste za stabilizaciju padina.

U mostogradnji Diorit nudi ležajeve i prijelazne naprave.

Takodjer možemo ponuditi bušeće alate koji se koriste kod bušenja stijena , rezervne dijelove za površinske bušilice  itd.

Dali smo svoj doprinos u brojnim projektima, ne samo na domaćem tržištu, već i u svim zemljama u regionu Balkana. Proizvodi proizvedeni od strane dioritovih dobavljača se koriste dugi niz godina bez ikakvih problema.

U skladu sa Diorit pristupom prema visokoj kvaliteti proizvoda, svi, od najnižeg nivoa zaposlenih do menadžmenta posvećeni su izvrsnosti. Zadovoljstvo kupaca visokom kvalitetom proizvoda i usluga je najviši prioritet za Diorit. Da bismo ostvarili ovaj cilj, vidimo naše kupce, dobavljače i zaposlene kao naše poslovne partnere i nezamjenjive dijelove naše kompanije.

Kičmu kompanije čini dinamičan tim ljudi sa dokazanim iskustvom u velikim projektima, inženjeringu i prodaji.

  • U proteklih 6-7 godina Diorit je prepoznat od naših partnera kao veoma ozbiljna kompanija.
  • Diorit je prepoznat kao kompanija kojoj mogu verovati i stare domaće kompanije i velike inostrane kompanije koje posluju u regionu Balkana.
  • Pomenućemo samo neke sa kojim smo postigli veoma ozbiljnu saradnju u izgradnji mostova, tunela, zaštite padina, izgradnji luke i raznim hidrotehničkim projektima:
  • Euro-asfalt doo – Sarajevo, Strabag – Beograd, Vektor-integra doo – Sarajevo, Integral-inženjering doo – Banja Luka, China road and Bridge Corporation – Podgorica, China Shandong International – Beograd, Geosonda doo – Beograd, Ferbild doo, Institute doo – Beograd, Aqua Mont doo – Beograd, Maxpro doo – Zemun, Rudnici Boksita Jajce dd – Jajce, Hyca doo – Beograd, Fidija – Podgorica, itd.

KVALITET I STALNA UNAPRIJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA

Danas tvrtka posluje u više pravaca, a ovdje ćemo napomenuti samo najvažnije:

1. MOSTOGRADNJA
OVM je vodeći proizvođač i specijalizovani izvođač radova u Kini i širom svijeta u oblasti prednapinjanja i drugim specijalizovanim tehnikama gradnje. OVM Systemom se uspješno radi na izazovnim projektima, uključujući mostove, zgrade, tunele, luke, brane i nuklearne elektrane.

2. TUNELOGRADNJA I RUDARSTVO
Sistemi sidrenja se koriste na različite načine u rudarstvu i tunelogradnji i služe za optimizaciju saobraćajnih ruta ili eksploataciju ruda. U zavisnosti od korištenog sistema gradnje, geologije okolnihstijena i hidroloških uslova pod zemljom, nudimo razne sisteme sidrenja koji zadovoljavaju specifičnezahteve projekta.

3. GEOTEHNIČKO GRAĐEVINARSTVO
Nudimo različita sistemska rješenja za različite tehničke primjene u građevinarstvu, uključujući i sidra sa šipkama sa navojem za rudarstvo i tunelogradnju, spojevi armatura, oplate, spojne šipke, klinovi za tlo, mikroplot, sidra za stijene i tlo za geotehničke primjene kao i tetive za prednapinjanje.

4. STRUKTURALNI INŽENJERING
Optimalno prilagođeni i raznovrsni dodaci se koriste za spajanje šipki i minimiziranje dužine sidra pomoću specijalnih završnih sidrenih ojačanja koji se mogu instalirati u teškim uslovima primjene. Šipke sa navojem naših SAS sistema za armiranje su testirane decenijama.

5. STABILIZACIJA PADINA
TRUMER nudi idealna rješenja u takvim slučajevima za standardne aplikacije kao i za izazovne teritorije. Mnogi od ovih dobro osmišljenih TRUMER “dodataka” u krajnjoj liniji dovode do pojednostavljenja planiranja primjene, kao i značajne ukupne uštede vremena i truda potrebnog za instalaciju.

UPRAVLJANJE KVALITETOM