Izvršeni radovi utezanja OVM sistemom za prenapinjanje,na nadputnjaku NP3 , Investitor Euro-asfalt d.o.o.- Sarajevo.Koridor VC na dionici Svilaj-Odžak.Korištena pumpa ZB800 i Presa YCWB350.

1

2