REFERENCE

Diorit se dokazao kao regionalna firma koja je uspješno učestvovala i trenutno sarađuje u nizu infrastrukturnih projekata u regionu kao izvođač radova ili kao dobavljač opreme ili materijala potrebnih za izgradnju. Navest ćemo nekoliko projekata:

 • Tunel Hranjen- Goražde- BiH – Euro- Asfalt (Isporuka i snadbjevanje samobušećih IBO i SN sidara);
 • Tunel Ivan – Tarčin-Konjic – BiH- Euro- Asfalt(Isporuka i snadbjevanje samobušećih IBO i SN sidara);
 • Tunel Ponirak- Zenica- BiH – Euro- Asfalt (Isporuka i snadbjevanje samobušećih IBO i SN sidara);
 • Tunel Počitelj- BiH – Euro- Asfalt (Isporuka i snadbjevanje samobušećih IBO i SN sidara);
 • Hidrotehnički tunel Ribnica – Kakanj BiH Džekos d.o.o.- Sarajevo (Diorit je isporučio podzemnu bušilicu i utovarivač za iskopavanje materijala iz tunela i alate za bušenje);
 • Hidroelektrana Arilje – Srbija Geosonda – Beograd (Diorit je isporučio geotehnička užadna sidra)
 • Vektor-Integra d.o.o. – Sarajevo, Projekt Mrtvica 1, 2 – Srbija – Koridor 10, (Diorit je isporučio užadna sidra, Gewi® šipke i samobušeća sidra)
 • Rehabilitacija padine – Grdelica – Srbija – Koridor 10, (Glavni izvođač raduva Trace – Bugarska, podizvođač Hyca-CZ – (Diorit je isporučio samobušeća sidra)
 • Maxpro d.o.o.- Zemun – tunel Predejane – Srbija – Koridor 10 (Diorit je isporučio užadna sidra)
 • Euro-asfalt – Koridor Vc – nadvožnjaci na sekciji Svilaj-Odžak (Radovi prednaprezanja)
 • Euro-asfalt – Radovi prednaprezanja na mostu “Ričice” – Zenička obilaznica – BiH
 • Strabag – most “Trebaljevo” – Radovi prednaprezanja – Crna Gora
 • Fidija – most “Bijelo Polje” – Radovi prednaprezanja – Crna Gora
 • Geosonda- Beograd – bazen rudnika Pljevlje – (Diorit je isporučio samobušeća sidra) Crna Gora
 • Aqua-mont – Beograd – izgradnja luke “Kostolac” – (Diorit je isporučio užadna sidra, Gewi® šipke 950/1050)- Srbija
 • Rudnici Boksita Jajce – Jajce – BiH – (Diorit je isporučio mašine za podzemno rudarstvo)
 • Euro-asfalt Sarajevo – Tunel Ričice i tunel Pečuj – (Diorit je isporučio samobušeća sidra)
 • China Bridge and Road Construction – Auto-put Bar-Boljare – Crna Gora – (Diorit je isporučio užadna sidra i Gewi® šipke)
 • GIM-Građevinski institut Makedonija – Projekt konvektorska stanica – Crna Gora i drugi projekti (Diorit je isporučio mikroplotove)
 • Euro-asfalt d.o.o. – Sarajevo , tunel „1. Mart“ – (Diorit je isporučio Atlas Copco mašinu za bušenje, alate za bušenje i rezervne dijelove) itd

RADOVI PREDNAPREZANJA

– Vijadukt Ručice – Bosna i Hercegovina
– Vijadukt Klopačke Stijene – Bosna i Hercegovina
– Vijadukt Klopče – Bosna i Hercegovina
– Vijadukt Babina Rijeka – Bosna i Hercegovina
– Zeleni Most u Gradiškoj – Bosna i Hercegovina
– Most Čelinac – Bosna i Hercegovina
– Most u Vukovaru- Hrvatska

RADOVI PRELAZNE NAPRAVE

– Most Drivuša – Bosna i Hercegovina
– Most Čelinac – Bosna i Hercegovina
– Most u Vukovaru- Hrvatska

RADOVI PREDNAPREZANJA NA IZGRADNJI AUTOPUTA BAR-BOLJARE

Ugovaratelj: CRBC

Podizvođač: Vektor-integra d.o.o.-Sarajevo

Podizvođač za prednaprezanje: Diorit Sarajevo

Sistem prednaprezanja: OVM – Dywidag

Mostovi: Preljubovica, Kisjelica, Pelev Brijeg, Lutovo, Đurićev Laz, Ratkov Laz, Most Sitnica