U mjesecu Januaru 2015 godine tvrtka Diorit d.o.o. je isporučila utovarivač grabuljar proizvođaća firme „ Siton „ Kina tvrki Džekos- Sarajevo , za probijanje hidrotehničkog tunela “Ribnica” – Kakanj. Ovo je drugi stroj isporučen firmi Džekos na tunelu „ Ribnica“..Prije toga je isporučena Jumbo bušilica tipa Siton.

 

 

12