Potpisan ugovor sa Strabagom – Beograd, za isporuku i prednapinjanje OVM systemom na mostu Trebaljevo- Crna Gora. Radovi trenutno u tijeku.